Αγία Γραφή

“Σοφία. Ὀρθοί! Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι.”
(Θεία Λειτουργία)

Η Αγία Γραφή (Βίβλος) αποτελείται από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Στην εκκλησία, ακούμε γραφές και ψαλμούς και από τις δύο Διαθήκες.

Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα του Θεού για την αιώνα ζωή που μας χάρισε.

Στην Εκκλησία ακούμε το Ευαγγέλιο με σοφία και γαλήνη και λαμβάνουμε καθοδήγηση για τον δρόμο της Σωτηρίας. Στο σπίτι διαβάζουμε τα Ευαγγέλια ξανά, για να αφομοιώσουμε αυτά τα μηνύματα.

Τα τέσσερα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι γνωστά ως Ευαγγέλια. Αυτά είναι τα εξής:

 • null

  Του Ματθαίου

 • null

  Του Μάρκου

 • null

  Του Λουκά

 • null

  του Ιωάννη

Μαθήματα
Η Κιβωτός του Νώε
Αντικείμενο μαθήματος:

Να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία της Κιβωτού του Νώε.

Η Παραβολή του Ασώτου Υιού
Αντικείμενο μαθήματος:

Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν την Παραβολή του Ασώτου Υιού. Πρέπει επίσης, να κατανοήσουν ότι ο Θεός, καθώς και οι γονείς μας, θα μας συγχωρούν πάντα. Μπορούμε πάντα να στραφούμε προς τον Θεό και τους γονείς μας, ανεξαρτήτως τι έχουμε κάνει.

Η Θαυμαστή Αλιεία
Αντικείμενο μαθήματος:

Να καταλάβουν τα παιδιά τη σημασία της ιστορίας της Βίβλου για τη Θαυμαστή Αλιεία.

Η Παραβολή του Σπορέα
Αντικείμενο μαθήματος:

Να εξοικειωθούν τα παιδιά με την Παραβολή του Σπορέα και να κατανοήσουν ότι ο μόνος δρόμος για την σωτηρία είναι να ακολουθούμε το δρόμο του Θεού.

Η Κυριακή της Χαναναίας γυναίκας
Αντικείμενο μαθήματος:

Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το κείμενο της Βίβλου και να καταλάβουν ότι ο Θεός πάντα ακούει τις προσευχές τους.