Πίστη και Μυστήρια

“Αγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου.
Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου.”
(Θεία Λειτουργία)

Πίστη
Για να καταφέρουμε να ζήσουμε μία Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή Πίστης και Ηθικής, έχουμε το Σύμβολο της Πίστεως, τις Χριστιανικές Διδασκαλίες και τις Εντολές:

  • Η μεγάλη εντολή της αγάπης
  • Οι 10 εντολές του Θεού, και
  • Οι 9 εντολές της Εκκλησίας

Μυστήρια
“Κάθε μυστήριο είναι μία ιερή πράξη, ένα ορατό σημάδι, από το οποίο η Χάρη του Θεού μεταφέρεται στον πιστό.” Υπάρχουν 7 μυστήρια: Η Βάπτιση, το Χρίσμα, η Εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, η Χειροτονία, ο Γάμος και το Ευχέλαιο. Λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας

Μαθήματα
Οι Δέκα Εντολές
Αντικείμενο μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά τον τρόπο που οι Δέκα Εντολές επιδρούν στη ζωή τους.

Μακαρισμοί
Αντικείμενο μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά τις οδηγίες του Ιησού για να επιτύχουν την ευτυχία και να είναι αληθινά ευλογημένα.

Χριστιανικές Αρετές
Αντικείμενο μαθήματος:

Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις Επτά Χριστιανικές Αρετές και να κατανοήσουν ότι αν δεν τις ακολουθήσουμε θα διαπράξουμε την αμαρτία που περιγράφεται δίπλα σε κάθε αρετή.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αντικείμενο Μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας.

Το μυστήριο της Βάπτισης
Αντικείμενο Μαθήματος:

Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το μυστήριο της Βάπτισης.

Το Μυστήριο του Γάμου
Αντικείμενο Μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά το Ιερό Μυστήριο του Γάμου και τα διάφορα μέρη της λειτουργίας.