Credința și Tainele

„Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu.”
(Sfânta Liturghie)

Credința
Pentru a trăi mai bine în credința creștină ortodoxă, avem Simbolul Credinței (Crezul), învățăturile creștine și poruncile:

  • porunca cea mare a iubirii
  • 10 porunci dumnezeiești
  • 9 porunci bisericești

Sf. Taine
“O Taină este o acțiune sfântă în care, ca semn vizibil, harul invizibil al lui Dumnezeu este împărtășit credinciosului.” Există 7 taine: Sf. Botez, Sf. Mir, Spovedania, Sf. Împărtășanie, Hirotonia (Preoția), Cununia și Sf. Maslu. Primim Sfânta Împărtășanie în timpul Sfintei Liturghii.

Lecții
Zece Porunci
Scopul lecției:

Să se arate copiilor în ce fel cele zece porunci le afectează viața.

Fericirile
Scopul lecției:

Copiii să înțeleagă semnificația îndrumărilor lui Iisus pentru a găsi fericirea și pentru a fi cu adevărat binecuvântați.

Virtuțile Creștinești
Scopul lecției:

Copiii să se familiarizeze cu cele Șapte Virtuți Creștinești și să înțeleagă că, dacă nu le urmăm, vom comite păcatele enumerate în dreptul acestora.

Sfânta Împărtășanie
Scopul lecției:

Copiii să înțeleagă ce se întâmplă în timpul Sfintei Împărtășanii.

Sf. Botez
Scopul lecției:

Familiarizarea copiilor cu slujba Sfântului Botez.

Cununia
Scopul lecției:

Familiarizarea copiilor cu Sfânta Taină a Cununiei.